Juridische kennisgeving

sociale reden
SCEA Domaine de l'Orchis Pourpre
Aandelenkapitaal
€ 250.000,00
Sirene nummer
840314025
Nummer inschrijving in het handels- en bedrijvenregister
Béziers D 840 314 025
Individueel fiscaal identificatienummer
FR66840314025
Geregistreerd adres
430 route de La Louvière
34 360, Babeau-Bouldoux, Frankrijk
Contact
Tel: +33 6 83 98 94 49
E-mail: contact@orchis-pourpre.com
Naam eigenaar : BOULANGER Nicolas
Gastheer
www.orchis-pourpre.com wordt gehost door Shopify Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 150 Elgin Street, Suite 800
Ottawa, Ontario K2P 1L4
Canada

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van de website orchis-pourpre.com (teksten, afbeeldingen, video's, illustraties) is het exclusieve eigendom van het bedrijf DOMAINE DE l'ORCHIS POURPRE. Elk gebruik of volledige of gedeeltelijke reproductie en welk medium dan ook, moet eerst uitdrukkelijk worden goedgekeurd door het bedrijf DOMAINE DE L'ORCHIS POURPRE.

Alle inhoud, informatie en gegevens op orchis-pourpre.com worden beschermd door de Franse en Europese wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en auteursrecht.

Elk gebruik, kopiëren, weergeven of verspreiden van inhoud die afkomstig is van de site orchis-pourpre.com vormt waarschijnlijk een misdrijf van vervalsing dat bestraft kan worden door de intellectuele eigendomscode.

Toegang tot de site

De site orchis-pourpre.com is gratis toegankelijk voor elke volwassene met internettoegang.

Site beheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:
De toegang tot de hele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;
Alle informatie verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
De site opschorten om updates door te voeren.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aanvaard in geval van storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.
De site-verbindingsapparatuur die u gebruikt, is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke procedures tegen u wegens het gebruik van de site of enige dienst die via internet toegankelijk is en wegens uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de site en u ziet af van enige actie tegen hem als gevolg daarvan.
Als de uitgever het onderwerp zou zijn van een minnelijke of juridische procedure vanwege uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om vergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Gegevensverzameling en bescherming

Uw gegevens worden verzameld door het bedrijf DOMAINE DE l'ORCHIS POURPRE.
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt als identificeerbaar beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociaal.

De persoonlijke informatie die op de site orchis-pourpre.com kan worden verzameld, wordt door de uitgever voornamelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt : achternaam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens (als onderdeel van de betaling voor producten en diensten aangeboden op het platform, Shopify registreert financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker , in geen geval heeft het bedrijf DOMAINE DE L'ORCHIS POURPRE toegang tot uw financiële gegevens)

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:
Het recht op toegang : ze kunnen hun recht van toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die hen betreffen, door te schrijven naar het e-mailadres contact@orchis-pourpre.com. In dit geval kan het Platform, vóór de implementatie van dit recht, om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
Het recht op rectificatie : als de persoonlijke gegevens die door het Platform worden bewaard, onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie te actualiseren.
Het recht om gegevens te verwijderen : gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Het recht om de verwerking te beperken : gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen voorzien door de AVG.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens : gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen voorzien door de AVG.
Het recht op overdraagbaarheid : gebruikers kunnen het Platform verzoeken om hen de persoonlijke gegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzenden.

Data gebruik

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. De rechtsgrond van de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. De toepassingen zijn als volgt:

Toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker
Beheer van de werking en optimalisatie van het Platform
Implementatie van gebruikersondersteuning
Verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens
Personalisatie van services door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren
Preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten
Beheer van eventuele geschillen met gebruikers
Het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, op basis van gebruikersvoorkeuren
Organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten

Beleid voor gegevensbewaring

Het Platform bewaart uw gegevens voor de duur die nodig is om u haar diensten of assistentie te verlenen.
Voor zover redelijkerwijs nodig of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, kunnen we ook sommige van uw gegevens bewaren als dat nodig is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. we hoeven onze diensten niet meer aan u te leveren.

Persoonlijke gegevens delen met derden

DOMAINE DE L'ORCHIS POURPRE zal uw persoonsgegevens nooit met derden delen.

Commerciële aanbiedingen

U ontvangt waarschijnlijk commerciële aanbiedingen van de uitgever. Als u dit niet wilt, kunt u ons dit laten weten via contact@orchis-pourpre.com

Koekjes

Tijdens de eerste navigatie op deze site verschijnt een banner over het gebruik van "cookies". Door verder te bladeren, wordt de klant en/of prospect dus geacht op de hoogte te zijn gesteld en het gebruik van deze “cookies” te hebben aanvaard. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Alle verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van "cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -tools-to- meester ze.

Toepasselijk recht:

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toewijzing van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving.